Vloga evropskega dneva statistike

Cilj evropskega dneva statistike je poudariti pomen in vrednost uradnih statističnih podatkov za našo družbo. Uradni slogan se glasi, boljši podatki, boljše življenje. S tem želimo povedati, da za sprejemanje dobrih odločitev na različnih področij našega življenja, potrebujemo kakovostne podatke, ki nam te odločitve lahko olajšajo.

 

Zanimivi podatki

Na en dan se v Sloveniji povprečno rodi 56 otrok, 54 oseb umre, 45 ljudi se priseli, 43 pa odseli. Na en dan je povprečno tudi 18 porok in 7 razvez.

 

Po čem izstopajo posamezne regije v Sloveniji?

 V pomurski regiji imajo največ traktorjev, v zasavski regiji se največ ljudi vozi na delo v sosednje regije, v osrednjeslovenski imajo najvišje plače, na gorenjskem imajo največ turističnih ležišč, v goriški pa največ študentov.

 

Delovni dan na statističnem uradu

Vsak dan opravijo povprečno 80 anketiranj na terenu, 350 po telefonu in prejmejo od podjetij 550 izpolnjenih vprašalnikov. Na spletnih straneh vsak dan objavijo povprečno 3 objave, vsak dan 5-krat tvitnejo, 20 uporabnikom pa vsak dan odgovorijo po telefonu ali prek elektronske pošte.