KVAČKANA KAPA

 

Potrebujemo: prejo (100 g) in kvačko 4

 

Navodilo:

- naredimo 6 verižnih petelj in jih sklenemo v krog; v krog naredimo 20 šibičnih petelj

- v 2. krogu naredimo v vsako petljo po 2 šibični petlji (=40 petelj)

- v 3. krogu začnemo z vzorcem; prvo šibično petljo pokvačkamo z reliefnim vzorcem s sprednje strani in takoj zraven naredimo še eno navadno šibično petljo, naslednjo spustimo in zopet naredimo reliefno petljo, zraven šibično in tako do konca vrste

- v 4. krogu naredimo prvo šibično petljo reliefno in takoj zraven še dve šibični petlji v isto petljo; ponavljamo do konca kroga

- v 5. krogu kvačkamo enako kot v 4.krogu

- v 6.krogu ponavljamo 1 reliefno petljo in 3 šibične petlje

- v 7.krogu kvačkamo enako kot v 6.krogu

- v 8.krogu ponavljamo 1 reliefno petljo in 4 šibične petlje

- v 9. krogu kvačkamo enako kot v 8.krogu

- v 10.krogu ponavljamo 1 reliefno petljo in 5 šibičnih petelj

- 11. – 17. krog kvačkamo enako kot 10.krog, oziroma nadaljujemo z vzorcem do željene velikosti kape