Pravila Sodelovanja

Pravila nagradne igre "Zbudi se, Slovenija! " 

Zbudi se, Slovenija! je nagradna igra, ki poteka vsak četrtek v živo v oddaji Dobro jutro na prvem programu TVS. Tedenski sklad za nagrade je 300 evrov, zanje pa se potegujeta dva tekmovalca. Če tekmovalca nista uspešna, se lahko v igro vključijo tudi naključni gledalci po telefonu.
 


 

 

Tekmovalci
 
  

Pri nagradni igri se za denarno nagrado potegujeta  dva tekmovalca, ki se za tekmovanje lahko prijavita v pisni obliki po klasični ali po elektronski pošti. Naša naslova sta TVS Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana injutrolj@rtvslo.si.

 


 

V predtekmovanju, ki se izvede v živo v studiu, se odloči, kateri od obeh tekmovalcev bo glavni tekmovalec na Prešernovem trgu in kateri tekmovalec bo nastopal kot izzivalec v studiu. Oba kandidata zavrtita virtualno kocko, ki jo ustavita z glasno besedo: 'Stop!'. Tisti od kandidatov, ki vrže višjo številko, je glavni tekmovalec, ki takoj zapusti studio in se v spremstvu ekipe odpravi na Prešernov trg. Drugi tekmovalec ostane v studiu kot izzivalec. Prednost pri vrtenju kocke ima vedno starejši kandidat. Če se obema tekmovalcema kocka ustavi na isti številki, se vrtenje ponovi.

 


Glavni tekmovalec tekmuje na Prešernovem trgu, vedno prvi odgovarja in ima tudi prednost pred izzivalcem. Izzivalec tekmuje v studiu in  odgovarja za glavnim tekmovalcem. Če niti glavni tekmovalec niti izzivalec ne odgovorita pravilno, pridejo na vrsto gledalci pred televizijskimi sprejemniki. Na voditeljev znak: 'Kličite zdaj!' lahko gledalci, ki menijo, da vedo pravilni odgovor, pokličejo na telefonski številki 01 475 20 20 ali 01 475 20 21. Gledalec, ki pokliče prvi, ko voditelj pozove gledalce k glasovanju, in pride prvi v eter, dobi možnost da odgovarja na vprašanje. Če odgovori pravilno, je nagrajen s 60 evri, ki sta jih izgubila glavni tekmovalec in izzivalec. V eter sprejmemo le en telefonski klic gledalca.

 

Igre


Iger je peti, zadnje oglašanje je finale, v katerem lahko eden izmed tekmovalcev z metom kocke spremeni potek igre in odloči o razporeditvi denarnih dobitkov. Gledalci s telefonskim glasovanjem odločajo o tem, kateri tekmovalec naj v finalu vrže kocko. Če dobi največ glasov tekmovalec na terenu, vrže po stopnicah realno kocko. Če se gledalci odločijo za izzivalca v studiu, mečemo virtualno kocko. Virtualno kocko tekmovalec ustavi z glasno izgovorjeno besedo: “Stop!”.

 

V prvi igri tekmovalcema na klavir zaigramo refren znane slovenske pesmi, ugotoviti pa morajo prvega izvajalca pesmi in njen točen naslov.


V drugi igri mora glavni tekmovalec opraviti IZZIV, pri katerem bo moral pokazati nekaj spretnosti in iznajdljivosti. Če glavni tekmovalec uspešno opravi izziv, je naloga končana. Če je pri izzivu neuspešen, dobi možnost izzivalec, ki se ravno tako preizkusi v IZZIVU, ki poteka v studiu.  


V tretji igri obišče studio gost, tekmovalca pa morata odkriti, s katerim znanim Slovencem - Slovenko je gost povezan. Vsak tekmovalec gostu zastavi po tri vprašanja, na katera lahko gost v studiu odgovori le z DA, NE ali NE VEM. Po koncu igre studio obišče znani Slovenec, ki smo ga iskali.
 V četrti igri se glavni tekmovalec pomeri v PANTOMIMI. Glavni tekmovalec dobi nalogo, da mora s pomočjo kretenj in mimike, predvsem pa brez besed, 'ponazoriti' določen predmet/osebo/žival/kraj, … Pantomimo izvaja pred znanim Slovencem v studiu. Če znani Slovenec v minuti ugane, kaj glavni tekmovalec na terenu predstavlja, dobi 60 evrov. Če znani Slovenec pri odgovoru ni uspešen, dobi možnost za odgovor izzivalec v studiu. Če izzivalec ugane, kaj predstavlja tekmovalec na terenu, je izzivalec v studiu nagrajen s 60 evri.

 

V peti igri tekmovalca hkrati rešujeta enako nalogo (miselno, spretnostno igro...), tisti, ki prvi pravilno reši nalogo, dobi 60 evrov. V tej igri gledalci ne sodelujejo. 


Finale in met kocke
 

Ob koncu igre tekmovalec, ki je uspešno zaključil zadnjo, peto igro , dobi pravico do meta kocke.  Če vrže enko, svoj denar, ki ga je priigral, izgubi in podeli nasprotniku. Če vrže dvojko, trojko, štirico ali petico, ostane rezultat nespremenjen. Če vrže šestico, pridobi ves denar, ki ga je prislužil nasprotnik.

 

Pravila glasovanja za TV-POROKO

 

Gledalci lahko za svoj najljubši par v oddaji Dobro jutro  glasujejo od ponedeljka do petka (z izjemo praznikov), med oddajo Dobro jutro. Glasovalne linije so odprte med 7.35 in 11.30 .

 

Gledalci bodo za svojega favorita lahko glasovali skozi šest tednov, v sedmi oddaji pa bodo lahko izbirali med dvema paroma, tistima, ki sta do sedaj zbrala največje število glasov. Zmaga tisti par, ki prejme največje število telefonsko oddanih glasov skozi šest tednov in v zadnji, finalni oddaji. Cena vsakega oddanega glasu je 42 centov. Akcija televizijska poroka z glasovanjem bo potekala od ponedeljka 20. 2. 2017 do ponedeljka 3. 4. 2017. 

 

 

Pravila in splošni pogoji nagradnih iger (v nadaljevanju "nagradne igre")  na Facebook strani "oddaja Dobro jutro" 


1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je oddaja Dobro jutro, TV Slovenija, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana. 


2. Cilj in koncept nagradne igre 

Cilj nagradne igre je promocija televizijskega programa oddaje Dobro jutro.  


3. Sodelovanje v nagradni igri 

Nagradna igra poteka preko aktivnosti na Facebooku v okviru Facebook strani Oddaja Dobro jutro.

Za namene nagradne igre je na Facebook strani  objavljena novica o nagradni igri, v kateri so objavljeni tudi splošni pogoji in pravila nagradne igre. 

V nagradni igri lahko sodelujejo posamezni uporabniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. 

Vsak sodelujoči lahko posreduje le en odgovor oz. sodeluje le z enim Facebook profilom. 

Uporabnik, ki sodeluje v nagradni igri, se strinja s pogoji, ki so navedeni na tej strani. 


4. Trajanje nagradne igre 

Trajanje nagradne igre je opredeljeno v novici o nagradni igri na Facebook strani. 


 5. Nagrade 
Nagrade so opredeljene v novici o nagradni igri na Facebook strani. 


6. Izbor nagrajencev 
Izbor  nagrajencev je opredeljen v novici o nagradni igri na Facebook strani.

Vsak sodelujoči je lahko v eni nagradni igri nagrajen le enkrat. 

7. Obveščanje nagrajencev 
Prejemniki nagrad bodo obveščeni z objavo nagrajencev ob novici o nagradni igri na Facebook profilu oddaje Dobro jutro.  


8. Prevzem nagrad 
Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti najkasneje v roku 30 dni od prejema njihovih popolnih podatkov (ime, priimek ter točen naslov s poštno številko).

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE "HITROSTNO POLNJENE NAKUPOVALNEGA VOZIČKA" 

1.    Družine se prijavljajo preko elektronskega naslova jutrolj@rtvslo.si. Med prijavljenimi sodelujoče družine izbere uredništvo.
2.    Družina ima 5 minut časa, da izberete živila in se čim bolj približa znesku, ki ga pred začetkom tekmovanja predstavi voditeljica. Zmaga družina, ki se znesku najbolj natančno približa. Zmagovalna družina dobi za nagrado vse artikle, ki jih je zbrala v nakupovalni voziček.
3.    Če družina znesek preseže ali če v petih minutah ni pri blagajni, je diskvalificirana in ne dobi nagrade.
4.    Najvišja vrednost posameznega izdelka, ki ga družina lahko izbere, je 10 €. Če se na blagajni ugotovi, da je v vozičku izdelek, ki je dražji, se takšen izdelek izloči.
5.    V vozičku se noben izdelek ne sme podvojiti. Če se na blagajni ugotovi, da je izdelek podvojen, se izdelek izloči.
6.    Družina si ne sme pomagati z nikakršnimi pripomočki (računalnik, telefon, …) ali komunicirati z drugimi kupci.

 

 

NAGRADNA IGRA

Nagradna igra "Zbudi se, Slovenija!"

Pravila nagradnih iger
SODELUJ
NAGRADNA IGRA

Kuhajte v kuharskem tekmovanju "Mojca kuha"!

Pravila nagradnih iger
SODELUJ
NAGRADNA IGRA

Zasejmo ljubezen!

Pravila nagradnih iger
SODELUJ